Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Detaljnije informacije o postupku prijave pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.