Upis pristupnika u prvu godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. od 21. do 24. srpnja 2020.

Pristupnici, koji kroz sustav NISpVU (www.postani-student.hr) temeljem završne rang-liste za upis na studijske programe koja će biti objavljena 20. srpnja 2020. godine iza 16:00 sati na poveznici www.postani-student.hr ostvare pravo upisa na ERF u ak. god. 2020./2021., trebaju u razdoblju od 21. do 24. srpnja 2020. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu:

Upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Rehabilitacija

Datum                       Vrijeme (sati)              Mjesto na upisnoj rang listi

21.7.2020.                  8:30                              1-5

21.7.2020.                  9:00                              6-10

21.7.2020.                  9:30                              11-15

21.7.2020.                  10:00                            16-20

21.7.2020.                  10:30                            21-25

21.7.2020.                  11:00                            26-30

21.7.2020.                  12:00                            31-35

21.7.2020.                  12:30                            36-40

21.7.2020.                  13:00                            41-45

21.7.2020.                  13:30                            46 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija

Datum                       Vrijeme (sati)              Mjesto na upisnoj rang listi

22.7.2020.                  8:30                              1-5

22.7.2020.                  9:00                              6-10

22.7.2020.                  9:30                              11-15

22.7.2020.                  10:00                            16-20

22.7.2020.                  10:30                            21-25

22.7.2020.                  11:00                            26-30

22.7.2020.                  12:00                            31-35

22.7.2020.                  12:30                            36-40

22.7.2020.                  13:00                            41-45

22.7.2020.                  13:30                            46 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu redovitog preddiplomskog studija Logopedija

Datum                       Vrijeme (sati)              Mjesto na upisnoj rang listi

23.7.2020.                  8:30                              1-5

23.7.2020.                  9:00                              6-10

23.7.2020.                  9:30                              11-15

23.7.2020.                  10:00                            16-20

23.7.2020.                  10:30                            21-25

23.7.2020.                  11:00                            26-30

23.7.2020.                  12:00                            31-35

23.7.2020.                  12:30                            36-40

23.7.2020.                  13:00                            41-45

23.7.2020.                  13:30                            46-50

24.7.2020.                  8:30                              51-55

24.7.2020.                  9:00                              56-60

24.7.2020.                  9:30                              61-65

24.7.2020.                  10:00                            66-70

24.7.2020.                  10:30                            71-75

24.7.2020.                  11:00                            76 do posljednjeg mjesta na listi

Upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (pristupnici koji polažu državnu maturu)

Datum                       Vrijeme (sati)              Mjesto na upisnoj rang listi

24.7.2020.                  12:00                            1-5

24.7.2020.                  12:30                            6-10

24.7.2020.                  13:00                            11 do posljednjeg mjesta na listi

Pristupnici (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine) koji temeljem završne rang-liste za upis na izvanredni preddiplomski studij Socijalna pedagogija koja će biti objavljena 17. srpnja 2020. godine na mrežnoj stranici ERF-a (www.erf.unizg.hr) ostvare pravo upisa na ERF u ak. god. 2020./2021., trebaju u petak, 24. srpnja 2020. godine osobno dovršiti upis na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) prema sljedećem rasporedu:

Upis u 1. godinu izvanrednog preddiplomskog studija Socijalna pedagogija (pristupnici državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine)

Datum                       Vrijeme (sati)              Mjesto na upisnoj rang listi

24.7.2020.                  13:30                            1-6

Pristupnik je za upis dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik koji je ostvario pravo upisa u određeno vrijeme ne pristupi upisu ili ako nema osobnu iskaznicu/putovnicu, smatrat će se da je odustao od upisa i gubi pravo na upis.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) NE mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će potvrditi upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u 1. godinu preddiplomskog studija ERF-a u ak. god. 2020./21. prilikom upisa potpisuju Ugovor o studiranju, Matični list i Upisni list koje službena osoba popunjava podacima iz NISpVU / ISVU sustava, a pristupnik za potrebe upisa vlastoručnim potpisom potvrđuje točnost i istinitost upisanih podataka.

!! VAŽNO !! Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka nastave u ak. god. 2020./2021., stoga, iste neće moći preuzeti na uvodnom predavanju koje će se održati 1. listopada 2020. godine. Studentska iskaznica koristi se za ostvarivanje prava na subvenciju prehrane zbog čega preporučamo da pristupnici osobno pristupe upisu.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja postupka upisa u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.

Smjernice o postupku upisa sukladno uputama epidemiologa

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo pristupnike da se pridržavaju navedenih termina upisa i da na Fakultet dođu najkasnije 15 minuta prije predviđenog termina upisa.

Sukladno uputama epidemiologa, prije ulaska u zgradu Fakulteta pristupnicima će se mjeriti tjelesna temperatura. Pristupnici su obvezni nositi zaštitnu masku te prilikom ulaska u zgradu Fakulteta dezinficirati ruke i obuću te se pridržavati propisanog razmaka od 1,5 metra. Pristupnik je za upis dužan pripremiti i kemijsku olovku. Molimo pristupnike da se po završetku upisa ne zadržavaju u prostorijama zgrade Fakulteta.

Državljani zemalja koje nisu članice Europske unije

Pristupnici državljani zemalja koje nisu članice Europske unije koji ostvare pravo upisa na ERF mogu dovršiti upisni postupak u bilo kojem od termina navedenih u tablici na datum upisa predviđenog za pojedini studij.

Dokumentacija potrebna za upis

U svrhu dovršenja upisa u Studentsku službu ERF-a potrebno je predati sljedeće:

 1. Domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Domovnicu iz sustava e-Građani – svi pristupnici
 2. Rodni list s OIB-om (izvornik ili ovjerena preslika) ili e-Rodni list iz sustava e-Građani – svi pristupnici
 3. Potvrdu o položenoj državnoj maturi i položenim ispitima državne mature (na uvid, samo ako ju pristupnici preuzmu prije upisa) – svi pristupnici
  !! VAŽNO !! Pristupnici, kojima do termina upisa neće biti uručena potvrda o položenoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature, moći će se upisati. Svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature predat će naknadno, odnosno tijekom prvog tjedna nastave.
 4. Svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu (izvornik ili ovjerene preslike) – samo pristupnici državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine
 5. Potvrdu o prebivalištu ili e-Potvrdu o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice – svi pristupnici koji upisuju redoviti studij
 6. Jednu fotografiju u boji dimenzija 4 cm x 6 cm – svi pristupnici
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 7. Upisni paket – svi pristupnici
  Upisni paket svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kuna.
  Pristupnici uplatu troškova upisa mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2020./2021.
 8. Potvrdu o državljanstvu (izvornik ili ovjerena preslika) ili presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice – državljani zemalja članica Europske unije koji nisu državljani RH i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije;
 9. Rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) - pristupnici koji nisu državljani RH
  Rješenje je potrebno pribaviti prije dolaska na upis u Poreznoj upravi pri Ministarstvu Financija RH (detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr)
 10. Ispisnicu s drugog visokog učilišta - pristupnici koji su već studirali na redovitom preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij
  Potvrda izdana od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali mora sadržavati naznaku razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datum ispisa sa studija.
 11. Potvrdu o uplati troškova participacije u troškovima studija
  Pristupnici koji ne upisuju redoviti preddiplomski studij po prvi puta jednokratno uplaćuju iznos od 7.200,00 kuna.
  Pristupnici koji upisuju izvanredni preddiplomski studij uplaćuju 1. ratu u iznosu od 3.200,00 kuna (2. i 3. ratu pristupnici uplaćuju do upisa u ljetni semestar ak. god. 2020./2021.). Ukupan iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu izvanrednog studija iznosi 9.200,00 kuna.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske prilikom upisa trebaju priložiti rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi Agencije za odgoj i obrazovanje. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije.

Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen.

Pristupnici koji su već studirali na istoj razini studija

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, jednokratno plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 7.200,00 kuna za prvu godinu redovitog studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati potvrdu o položenoj maturi i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu (ispisnicu) izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu u iznosu od 7.200,00 kn mogu izvršiti na:
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
Poziv na broj: OIB pristupnika
Opis plaćanja: Školarina redoviti 2020./21.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri upisu

Pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i više trebaju prilikom upisa priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj tjelesnog oštećenja izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju obavezno prilikom upisa predati i potvrdu o državnoj maturi i potvrdu (ispisnicu) o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.

Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca stopostotnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine, djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. istog Zakona te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. istoga Zakona prilikom upisa trebaju priložiti potvrdu izdanu od strane nadležne institucije kojom potvrđuju navedeni status.

Pristupnici koji upisuju izvanredni preddiplomski studij

Pristupnici koji upisuju izvanredni preddiplomski studij Socijalna pedagogija plaćaju 1. ratu participacije u troškovima studija koja iznosi 3.200,00 kuna (2. i 3. ratu pristupnici uplaćuju do upisa u ljetni semestar ak. god. 2020./2021.). Ukupan iznos participacije u troškovima studija za svaku godinu studija iznosi 9.200,00 kuna. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati potvrdu o položenoj maturi ili svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu (izvornik ili ovjerene preslike).

Pristupnici koji participiraju u troškovima studija, uplatu 1. rate u iznosu od 3.200,00 kn mogu izvršiti na:
IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
Poziv na broj: OIB pristupnika
Opis plaćanja: Školarina izvanredni SP 1. rata 2020./21.

Nakon obavljenog upisa studenti će moći iz sustava ISVU odmah ispisati potvrde potrebne za ostvarivanje studentskih prava.