Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021.

U utorak, 26. svibnja 2020. godine Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Uvjeti upisa i detalji o postupku prijave pristupnika za upis na preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na poveznici: Ljetni upisni rok 2020.