COVID 19: Odluka ERF-a o polaganju ispita u postupku realizacije dopunskih mjera MZO RH

Temeljem Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu, od 20. svibnja 2020. godine, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, donosi sljedeću

Odluku

Ispiti koje je propisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Dopunsku mjeru provodit će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu od 01.06.2020. godine prema unaprijed dogovorenim terminima ispita koji su dostupni na web stranicama.

Postupci prijave ispita za izvršenje Dopunskih mjera započinju od 25. svibnja 2020. godine prema postojećim uputama.

Pristupnici kojima Rješenjem MZO-a ističe rok za polaganje Dopunskih mjera (3 godine), trebaju podnijeti zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za produžetak propisanog roka polaganja za vrijeme dok je bio onemogućen dolazak na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2,5 mjeseca), a vezano uz epidemiološku situaciju uz nCoV bolesti (COVlD-19).

Dekanica
izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev