COVID-19: Postupak prijave i obrane diplomskog rada u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2019./2020.

Obrane diplomskih radova će se u ljetnom ispitnom roku ak. god. 2019./2020. održavati on line (na daljinu).

Postupak prijave i obrane diplomskog rada u uvjetima provođenja epidemioloških mjera

Student, nakon što je položio sve upisane predmete, šalje u Studentsku referadu putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. potpisani obrazac za prijavu polaganja diplomskog ispita (Obrazac 3) (potpisuje mentor) prema definiranim rokovima predaje i obrane diplomskog rada. Ukoliko student nije u mogućnosti organizirati potpisivanje Obrasca3 (slanje mentoru, potpisivanje, skeniranje), mentor treba na navedenu adresu elektroničke pošte dati svoj pristanak.

Rokovi predaje i obrane diplomskog rada u ljetnom ispitnom roku ak. godine 2019./2020.

  1. Gotov rad (u digitalnom obliku) predati u Studentsku referadu, zajedno s Obrascem 3 i Potvrdom o povratu građe u Knjižnicu ERF-a, putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 19. lipnja 2020. godine kako bi obrana diplomskog rada mogla biti organizirana do 17. srpnja 2020. godine.
  2. Potvrdu o povratu građe u Knjižnicu ERF-a student dobiva nakon što u Knjižnicu elektroničkim putem dostavi: gotov rad (u digitalnom obliku - PDF) te ispunjenu (u konzultaciji s mentorom) i potpisanu Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada u digitalni repozitorij ERF-a
  3. Studentska referada provjerava je li student zadovoljio sve preduvjete za održavanje diplomskog ispita najkasnije 5 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
  4. Studentska referada u dogovoru s mentorom definira datum, vrijeme i online platformu putem koje će se održati obrana diplomskog rada, a koju odabire mentor, te članove Povjerenstva najkasnije 10 radnih dana nakon predaje obrasca za prijavu polaganja diplomskog ispita.
  5. Studentska referada obavještava studenta putem e-pošte i/ili telefonom o detaljima održavanja obrane rada najkasnije 2 radna dana prije zakazanog vremena obrane diplomskog rada.
  6. Studentska referada priprema Zapisnik o obrani diplomskog rada koji dostavlja mentoru i svakom članu Povjerenstva najkasnije 1 dan prije dogovorenog vremena obrane diplomskog rada.
  7. Mentor i svaki član Povjerenstva vraća putem elektroničke pošte Studentskoj referadi ispunjeni Zapisnik o obrani diplomskog rada. Ukoliko se pojavi problem s ispunjavanjem, potpisivanjem, skeniranjem i slanjem Zapisnika, mentor i članovi Povjerenstva će mailom obavijestiti Studentsku referadu o ishodima obrane.
  8. Studentska referada studentu izdaje Uvjerenje o stečenom akademskom nazivu najkasnije 1 dan nakon obrane diplomskog rada u .pdf formatu na adresu elektroničke pošte, a originalni primjerak Uvjerenja šalje poštom na kućnu adresu.

Detaljnije informacije o postupcima prijave, izrade, izmjene teme i obrane diplomskog rada dostupne su na poveznici Diplomski rad.