[DJELATNICI I STUDENTI] COVID-19: Odluka ERF-a o aktivnostima vezanim uz sveučilišnu nastavu na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

ERFUNIZG COVID-19 nastava na daljinuNa temelju Preporuka Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVlD-19, od dana 7. svibnja 2020. godine (dalje u tekstu: Preporuke) dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 f, Zagreb, OIB: 34967762426, donosi sljedeću

Odluku

  1. Sve aktivnosti sveučilišne nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uključujući polaganje ispita u ljetnom ispitnom roku, obrane diplomskih i specijalističkih radova te obrane teza doktorskih radova, kao i administrativni poslovi (prijavljivanje ispita, upis godine, mirovanje studentskih prava i sl.), odvijat će se na daljinu do kraja ljetnog semestra.
  2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekanica
izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev