Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a izradilo "Šalabahtere za nastavu na daljinu"

Djelatnici Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavili su s oblikovanjem materijala za naše učenike, ponajviše srednjoškolce i učenike viših razreda osnovne škole, te ih objedinili u tzv. "ŠALABAHTERE za NASTAVU na DALJINU"

"Šalabahteri" obuhvaćaju sadržaj vezano uz pravila komunikacije putem e-maila, preferirane stilove učenja, metodu učinkovitog učenja, aktivno čitanje i načine vođenja bilješki, pamćenje i tehnike lakšeg zapamćivanja te organizaciju pisanja eseja ili seminara.

Vjerujemo kako ove sadržaje naši školarci mogu samostalno koristiti, ali i biti dopunjeni te od koristi nastavnicima i stručnim suradnicima u njihovom neposrednom radu.

Također, učenici imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije. Smatramo kako pripremljeni sadržaji koreliraju i s domenama međupredmetne teme Učiti kako učiti.

Konkretno, "Šalabahteri za nastavu na daljinu" obuhvaćaju sljedeće materijale:

  1. "Zlatna pravila formalne komunikacije"
  2. "O pamćenju i kako lakše zapamtiti nastavno gradivo?"
  3. "Kako biti i (p)ostati aktivni čitatelj?"
  4. "Korak po korak do učinkovitijeg učenja"
  5. "Od preferiranog stila do učinkovitog učenja"
  6. "Organizacija pisanja eseja ili pisanog rada"