Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a izradilo "Kutiju školskih alata" za učenike osnovnih i srednjih škola

"Kutija školskih alata" Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sadrži niz materijala namijenjenih (prvenstveno) srednjoškolcima te obuhvaća teme vezane uz postavljanje ciljeva i održavanje motivacije za učenje, upravljanje vremenom, izradu plana učenja i povećanje koncentracije tijekom rada. Jedan materijal na temu koncentracije namijenjen je i djeci osnovnoškolske dobi te njihovim roditeljima.

Sadržaji su međusobno povezani i/ili se dijelom preklapaju, ali čine jednu cjelinu te učenici mogu izabrati za sebe ono što im je u trenutnim okolnostima nastave na daljinu potrebno ili što smatraju korisnim. Također, imaju i priliku unaprijediti i ojačati svoje vještine učenja i samoregulacije (upravo smo te vještine nazvali „alatima“).

Mišljenja smo kako pripremljeni sadržaji u značajnoj mjeri koreliraju s domenama međupredmetne teme "Učiti kako učiti".

"Kutija školskih alata" sadržava sljedeće materijale (u vidu grafički organiziranog teksta i/ili video zapisa):

  1. "Kako MUDRO postaviti ciljeve?"
  2. "Kako se MOTIVIRATI za učenje?"
  3. "Kako povećati koncentraciju kod djece? - Savjeti za roditelje djece nižih razreda osnovne škole, ali korisno i za djecu predškolske dobi"
  4. "O koncentraciji i kako ju povećati prije ili za vrijeme učenja?"
  5. "Kako možemo "izvježbati" koncentraciju?"
  6. "Kako napraviti dobar PLAN učenja?"
  7. "Kako unaprijediti vještinu UPRAVLJANJA VREMENOM?"