Dopis rektora prof. dr. sc. Damira Borasa s prijedlogom alata za izvođenje nastave na daljinu i provjeru ishoda učenja odnosno studiranja

Za potrebe izvođenja nastave na daljinu Sveučilište u Zagrebu izradilo je niz video poduka (uputa) koje opisuju kako uspostaviti asinkroni i sinkroni model izvođenja nastave. Poseban naglasak stavljen je na mogućnost izravne dvosmjerne komunikacije sa studentima. Prikazana je i tehnologija koja se može upotrebljavati za sastanke nastavnika, poslovodnih kolegija, ustrojbenih jedinica, zavoda ili katedri.

Ove video poduke namijenjene su kao neobvezna preporuka prije svega profesorima i nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, ali i svim ostalim zainteresiranim djelatnicima i institucijama obrazovnog sustava.

Video poduke su pripremili:

 • dr. sc. Mladen Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, koji je ujedno i narator na svim video podukama
 • doc. dr. sc. Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za internetske servise i koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije, u svojstvu člana Povjerenstva za e-učenje i internetske servise Sveučilišta u Zagrebu.

Sve video poruke dostupne su na sljedećeoj poveznici: Video poduke o tehnologiji za potrebe održavanja nastave na daljinu

Pregled video poduka po temama

 1. Nastava na daljinu – Uvod
 2. Nastava na daljinu – Asinkroni i sinkroni model
 3. Nastava na daljinu – Hardverski zahtjevi
 4. Nastava na daljinu – Softverski zahtjevi
 5. OBS Studio – Instalacija
 6. OBS Studio – Osnovne postavke
 7. OBS Studio – Postavljanje scena
 8. OBS Studio – Snimanje video zapisa
 9. OBS Studio – Napredne opcije
 10. YouTube – Kreiranje korisničkog računa
 11. YouTube – Osnovne postavke
 12. YouTube – Prijenos video zapisa
 13. YouTube – Popis za reprodukciju
 14. YouTube – Emitiranje uživo
 15. Twitch.tv – Kreiranje korisničkog računa
 16. Twitch.tv – Emitiranje uživo
 17. Zoom – Kreiranje korisničkog računa i instalacija
 18. Zoom – Emitiranje uživo
 19. Zoom – Mogućnosti interakcije
 20. Zoom – Upute za korisnike
 21. Zoom – Dodatne opcije
 22. Jitsi.org – Sastanci na daljinu
 23. OBS Studio – Virtualna kamera
 24. Nastava na daljinu – Završna misao

U nastavku je dostupan dopis rektora prof. dr. sc. Damira Borasa s prijedlogom alata za izvođenje nastave na daljinu i provjeru ishoda učenja odnosno studiranja.