Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a izradilo je letak "Kako organizirati nastavu u kući"

ERF CZR letak kako organizirati nastavu u kuci U kontekstu aktualne situacije, mnogi roditelji nalaze se pred zahtjevnim zadatkom balansiranja između radnih i kućanskih obveza te planiranja dječjih aktivnosti. Stručni tim Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremio je nekoliko savjeta za lakšu organizaciju nastave u kući.