Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a izradilo je letak "Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?"

ERF CZR kako podrzati dijete u nosenju sa strahom od potresaNa temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika te svjesni izazova s kojima se svi suočavamo u ovim izvanrednim okolnostima, Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremilo je letak "Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?".

Nadamo se kako isti može biti dodatni resurs za pružanje podrške i osnaživanje naših najmlađih. Iako je letak, prvenstveno, pisan za djecu mlađe kronološke dobi, vjerujemo kako se može koristiti i za osobe odrasle dobi.