COVID-19: Odluka ERF-a o upućivanju radnika na rad od kuće

Na temelju Odluke Vlade o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu od dana 13.03.2020. (NN 29/2020), Odluke Vlade o izmjeni navedene odluke od dana 19. ožujka 2020. god. (NN 32/2020), upute Ministarstva znanosti i obrazovanja RH dane Visokim učilištima dana 19.03.2020. i članka 7. stavka 2. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u petak, 20. ožujka 2020. godine donijela je

Odluku o upućivanju radnika na rad od kuće

  1. Nastava na svim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (preddiplomskom studiju Logopedije, Rehabilitacije i Socijalne pedagogije, diplomskom studiju Edukacijske rehabilitacije, Logopedije i Socijalne pedagogije, doktorskom studiju Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja, specijalističkom studiju Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji, te izvanrednom preddiplomskom studiju Rehabilitacija) koja se po izvedbenom planu izvodi u ljetnom semestru akademske godine 2019/2020. godine uspostavlja se na daljinu.
  2. Djelatnici u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima obvezni su pripremati nastavne sadržaje, održavati komunikaciju sa studentima, održavati nastavu na daljinu u uobičajenom opsegu svog radnog vremena te davati povratne informacije dekanu, prodekanu za nastavu i voditelju studija.
  3. Obvezu obavljanja nužnih i neodgodivih poslova na Fakultetu dužni su obavljati zaposlenici dolaskom na posao i radom u više smjena prema rasporedu i dogovoru sa dekanicom (to se posebno odnosi na djelatnike koji obavljaju financijsko-računovodstvene i kadrovske poslove, poslove nabave, otpreme i primitka pošte, rada na porti i poslove čišćenja).
  4. Svi zaposlenici koji ne obavljaju nužne i neodgodive poslove iz točke III ove Odluke obavljat će poslove svog radnog mjesta kod kuće ukoliko za to imaju uvjete.
  5. Svi zaposlenici dužni su svaki radni dan biti dostupni poslodavcu, drugim zaposlenicima odnosno korisnicima putem elektroničke pošte i telefona u svom radnom vremenu te davati povratne informacije svom neposrednom voditelju. Svi zaposlenici su se dužni po pozivu poslodavca odazvati i pristupiti u sjedište poslodavca radi obavljanja nužnih i neodgodivih poslova za koje poslodavac ocijeni da se ne mogu obaviti od kuće.
  6. Ova odluka stupa na snagu 20. ožujka 2020. i vrijedi do drugačije odluke poslodavca.