Poruka dekanice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Snježane Sekušak-Galešev

Poštovane djelatnice i djelatnici, studentice i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta,

Nakon potresa koji nas je iznenada pogodio i dodatno otežao situaciju u kojoj se nalazimo, želim vas obavijestiti da su naši objekti u Znanstvenom učilišnom kampusu Borongaj pretrpjeli manju materijalnu štetu.

Radi se o brojnim pukotinama na pregradnim zidovima kabineta, predavaona i hodnika, koje prema našem viđenju ne zadiru u dublju konstrukciju već su samo površinske, ali će ih svakako trebati sanirati. Na velikoj zagradi Fakulteta (Objekt 72) na dva mjesta su se odlomili manji komadi vanjske žbuke s vijenca ispod oluka, a U Centru za rehabilitaciju (Objekt 65) je iz ležišta izbijen jedan radijator koji je prouzročio manju poplavu u objektu a pukotine su uočene i na fasadi obje zgrade. Kako se radi samo o našem viđenju, svakako ćemo pozvati stručnjake da procijene oštećenja.

Sve informacije vezane za stanje objekata biti će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

Želim svako dobro vama i vašim obiteljima, čuvajte sebe i druge,

srdačno vas pozdravljam,

izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, dekanica