Koronavirus (COVID-19) - najnoviji podatci i preporuke od 12. ožujka 2020.

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu koronavirusa: 091 468 30 32 i 099 468 30 01. Dostupni su svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

Epidemiološki podaci

Informacije o novom koronavirusu (SARS-CoV-2) i COVID-19 bolesti na dan 12.03.2020.  – stanje u 15 sati.

Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 125 518

Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 4 617

Broj oboljelih u Europi (EU/EEA i UK  – izvor ECDC): 22 105

Broj umrlih u Europi (EU/EEA i UK): 943

Broj oboljelih u Hrvatskoj: 25

Broj umrlih u Hrvatskoj: 0

U Hrvatskoj je do sada zabilježeno 25 oboljelih sa COVID-19 bolesti, od kojih je ukupno 8 oboljelih osoba u Rijeci, 10 u Zagrebu, 4 u Varaždinu, 2 u Puli i 1 u Sisačko -moslavačkoj županiji. Od ukupno 25 oboljelih 16 građana se zarazilo u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija), a ostalih 9 su njihovi bliski i uglavnom obiteljski kontakti. Nema djece među oboljelima.

Europske zemlje u kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom (izvor ECDC, objavljeno 12. ožujka 2020.)

COVID-19 12032020

Napomena: podaci za Hrvatsku se mogu razlikovati od broja koje izvještavamo u nacionalnim izvještajima, jer se podaci u izvještajima ECDC-a objavlju s odgodom koliko je potrebno za dostavu izvještaja u ECDC.

Od ostalih zemalja svijeta ističemo broj oboljelih u Kini (80 932), Južnoj Koreji (7 869), Iranu (9 000), Japanu (619) i Singapuru (178). (podaci za dan 12.3.2020.)

Zaraženim područjima s osobito visokim rizikom smatraju se slijedeće države i pokrajine:

 • Kina
 • Južna Koreja
 • Hong Kong
 • Japan
 • Singapur
 • Iran
 • Italija

Ta su područja nadalje podijeljena u dvije kategorije s obzirom na visinu rizika, a u skladu s rizikom su predviđene mjere prema putnicima:

Područjima s najvišim rizikom, zbog raširene transmisije bolesti u populaciji, smatraju se slijedeće države/regije/pokrajine (kategorija 1):

 • Kineska provincija Hubei, uključujući grad Wuhan
 • Italija
 • Okrug Heinsberg u njemačkoj saveznoj državi North Rhine-Westphalia
 • Južnokorejski grad Daegu i provincija Cheongdo
 • Iran

Osobe koje dolaze iz područja kategorije 1. obvezne su podvrgnuti se 14-dnevnom zdravstvenom nadzoru u organiziranoj karanteni (stranci) ili kućnoj karanteni (hrvatski građani).

 • Epidemijom zahvaćenim područjem s osobito visokim rizikom smatraju se slijedeće države/regije (kategorija 2):
 • Kina (osim područja već obuhvaćena 1.kategorijom mjera)
 • Južna Koreja (osim područja već obuhvaćena 1.kategorijom mjera)
 • Hong Kong
 • Japan
 • Singapur

Osobe koje dolaze iz područja kategorije 2. obvezne su podvrgnuti se 14-dnevnom zdravstvenom nadzoru u kućnoj karanteni/samoizolaciji. Ako zdrava osoba prije isteka 14-dnevnog nadzora treba poslom ili drugim razlogom napustiti Hrvatsku, nema prepreka da osoba otputuje.

Bolesne osobe iz svih navedenih područja u slučaju pojave simptoma bolesti trebaju se javiti liječniku radi izolacije, dijagnostike i liječenja

Kod asimptomatskih povratnika se ne preporučuje testiranje jer osoba koja je prvih dana negativna u laboratorijskom testu može nakon par dana oboljeti, drugim riječima, negativan rezultat testiranja ne bi imao nikakvog utjecaja na 14-dnevnu karantenu.

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa. Nadzor traje 14 dana od napuštanja zahvaćenog područja sa uspostavljenom ili lokaliziranom transmisijom novog koronavirusa.

U bliskih kontakata osobe s potvrđenom COVID-19 koji nemaju nikakve znakove bolesti rutinski se ne provodi testiranje na novi koronavirus. Razlog tome je što negativni nalaz testiranja u takvoj asimpotomatskoj fazi ne isključuje infekciju. Stoga se testiranje na SARS-CoV-2  provodi samo u slučaju postavljene sumnje na COVID-19 tj. kada se zadovolje klinički i epidemiološki kriteriji bolesti.

Osobe sa simptomima akutne respiratorne infekcije (nagli početak barem jednog od slijedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah) uz ispunjene epidemiološke kriterije, kod kojih zdravstveni djelatnik postavi sumnju na infekciju virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), hospitaliziraju se uz primjenu mjera izolacije, dijagnostike i liječenja.

Osobe sa simptomima bolesti mogu doći u bolnicu samo uz prethodan dogovor liječnika s nadležnom bolnicom nakon što je liječnik postavio sumnju na COVID-19.

Dodatne mjere za sprečavanje unosa i širenja novog koronavirusa u Hrvatsku (9. ožujak 2020.)

Additional containment measures for novel coronavirus in Croatia (9 March 2020)