Poziv za sudjelovanje na konferenciji Kreativni puls 3. i 4. travnja 2020.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao jedan od partnera najavljuje konferenciju Kreativni puls koja će se održati na Zdravstvenom učilištu Zagreb 3. i 4. travnja 2020. godine.

Glavna tema ovogodišnje konferencije je „Kreativni pristupi u praktičnom radu s djecom i adolescentima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom te osobama sa psihičkim smetnjama".

Cilj konferencije je povezivanje stručnjaka iz kreativnih područja likovne terapije, muzikoterapije, plesne terapije, psihodrame, radne terapije i kineziterapije, i postići razmjenu iskustava koja će im pomoći u boljem i kvalitetnijem radu.

Rok za prijavu radova je petak, 28. veljače 2020.

Rok za prijavu posjetitelja je utorak, 31. ožujka 2020.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici konferencije: kreativnipuls.wordpress.com