Nastupno predavanje pristupnice Andree Mataković 17. siječnja 2020.

Nastupno predavanje na temu "Razine usvojenosti senzornih predvještina u orijentaciji i kretanju" pristupnice Andree Mataković, mag. rehab. educ. za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak, 17. siječnja 2020. godine u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P8 s početkom u 09:15 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Tina Runjić,
  redovita profesorica Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
 2. Doc. dr. sc. Sonja Alimović,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Doc. dr. sc. Ana Katušić,
  naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica.
  Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Rehabilitacija, u okviru predmeta Peripatologija I.