Nastupno predavanje pristupnice dr. sc. Karoline Lice 14. siječnja 2020.

Nastupno predavanje na temu "Načini i postupci u intervenciji poremećaja hranjenja i gutanja kod osoba s neurološkim poremećajima" pristupnice dr. sc. Karoline Lice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P1 s početkom u 13:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Emica Farago,
  redovita profesorica Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
 2. Doc. dr. sc. Ana Leko Krhen,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić,
  naslovni docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član.
  Nastupno predavanje održava se za studente III. godine preddiplomskog studija Logopedija, u okviru predmeta Disfagije i poremećaji hranjenja.