Seminar o uspostavljanju sustava osiguravanja kvalitete 9. prosinca 2019.

U ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se cjelodnevni Seminar o uspostavljanju sustava osiguravanja kvalitete. Na Seminaru će biti predstavljen projekt ERF-LOSPER, financiran sredstvima Europske unije (ESF), u okviru kojega se održava Seminar, potom će biti prikazan dosadašnji rad na razvoju sustava kvalitete na ERF-u, a najveći dio Seminara sačinjavat će izlaganja u kojima će iskustva i izazove uspostavljanja sustava kvalitete prikazati stručnjaci sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, institucije čija su postignuća u području kvalitete prepoznata na zagrebačkom Sveučilištu i šire.