Ispit iz predmeta Individualizirani edukacijski programi za pristupnike koji polažu predmete u sklopu Dopunskih mjera MZO-a RH 10. prosinca 2019

Ispit iz predmeta Individualizirani edukacijski programi za pristupnike koji polažu predmete u sklopu Dopunskih mjera MZO-a RH održat će se, umjesto 9. prosinca 2019., u utorak, 10. prosinca 2019. u 14 sati.