Javna obrana doktorskog rada Tatjane Opačak 15. studenoga 2019.

Doktorski rad pod naslovom „Izvještavanje o osobama s invaliditetom u hrvatskim dnevnim novinama u 2011. godini" pristupnica Tatjana Opačak branit će u petak, 15. studenog 2019. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f) u predavaonici P9 (prizemlje) s početkom u 11,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na 1. redovitoj sjednici sjednici Fakultetskog vijeća ERF-a u ak. god. 2019./2020. održanoj 28. listopada 2019. godine u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Gordana Vilović,
    redovita profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica i predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Danijel Labaš,
    redoviti profesor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, vanjski član
  3. Doc. dr. sc. Natalija Lisak,
    docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica