Poziv na stručni skup povodom obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju

RJP ti i ja 2019Međunarodni dan svjesnosti o razvojno jezičnom poremećaju obilježit će se održavanjem stručnog skupa u organizaciji Hrvatskog logopedskog društva i Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, u petak 18. listopada 2019. godine na Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, Centar za rehabilitaciju ERF-a u 13:30 h, dvorana Plitvice.

Program skupa

13:30 - 13:45 Otvaranje skupa

13:45 - 14:30 Prof. dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević: „Terapijski pristupi i strategije poučavanja u radu s djecom s RJP-om“

14:30 - 14:50 Pauza

14:50 - 15:05 Nika Vukelić, mag. logopedije: „Obilježavanje dana svjesnosti o RJP-u u svijetu“

15:05 - 15:35 Ana Matić, mag. logopedije: „Svjesnost javnosti o RJP-u “

15:35 - 16:00 Zaključna rasprava: „Što možemo učiniti više?“