Ljetno radno vrijeme Fakulteta od 29. srpnja do 23. kolovoza 2019.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet za vrijeme ljetnih praznika uvodi sljedeći raspored radnog vremena:

  • studentska referada za preddiplomske i diplomske studije bit će zatvorena za rad sa studentima od 22. srpnja do 30. kolovoza 2019.
  • studentska referada za poslijediplomske studije bit će zatvorena za rad sa studentima od 22. srpnja do 23. kolovoza 2019.
  • knjižnica će biti zatvorena od 29. srpnja do 16. kolovoza 2019.
  • od 29. srpnja do 23. kolovoza 2019. Fakultet će raditi u jednoj smjeni od 7:30 do 15:30 sati

Od 26. kolovoza 2019. Fakultet će raditi prema uobičajenom radnom vremenu svakog radnog dana.