Završna rang-lista pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.)

Temeljem Natječaja za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. objavljenog na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 23. svibnja 2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu donosi Završnu rang-listu pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija u ak. god. 2019./2020. (državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010.)

Upisi u prvu godinu izvanrednog preddiplomskkog studija Rehabilitacija za pristupnike koji su ostvarili pravo upisa u kvoti državljani RH koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili u RH prije 2010. godine održat će se u utorak, 16. srpnja 2019. u 12 sati.

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Domovnica / e-Domovnica iz sustava e-Građani
 2. Rodni list s OIB-om / e-Rodni list iz sustava e-Građani
 3. Originali svjedodžbi svih razreda srednje škole i original svjedodžbe o završnom ispitu
  i
 4. Dvije fotografije (4x6 cm)
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 5. Upisni materijal (svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova u iznosu od 400,00 kuna).
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2019./2020.
 6. Potvrda o uplati školarine u jednokratnom iznosu od 9.200,00 kuna
  Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Školarina za 2019./2020.

Školarina se uplaćuje jednokratno te je prilikom upisa potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati školarine.

VAŽNA NAPOMENA!
Na upis je potrebno doći osobno u propisanom roku prema navedenom rasporedu upisa. Ako pristupnik nije u mogućnosti doći osobno, upis može izvršiti druga osoba isključivo uz punomoć ovjerenom kod javnog bilježnika. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Opunomoćena osoba treba se na dan upisa javiti u studentsku referadu s punomoći i dokumentom u kojem je naveden OIB iste.

Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka akademske godine 2019./2020.

PRISTUPNICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS GUBE TO PRAVO AKO SE NE UPIŠU U PROPISANOM ROKU.