Europski dan logopedije 2019

Europski dan logopedije EDL 2019 pod nazivom "Autizam – komunikacija omogućava povezivanje" održat ćese u srijedu 6. ožujka 2019. s početkom u 10 sati na Znanstveno-učilišnom kampusu „Borongaj“, dvorana Zagreb (crvena zgrada).

I ove godine, Europski dan logopedije EDL 2019 obilježava se u suorganizaciji Hrvatskog logopedskog društva i Odsjeka za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Grada Zagreba.

Obilježavanje EDL 2019 bit će popraćeno i Stručnim simpozijem i Okruglim stolom pod nazivom "Poremećaj iz spektra autizma izgubljen u spektru nepoznanica"

Pozvani predavači su:

Ljubica Paradžik, dr. med.: "Dječji psihijatar u kontekstu dijagnostike poremećaja iz spektra autizma"

Doc.dr.sc. Maja Cepanec, prof. logoped: "Logopedska dijagnostika poremećaja iz spektra autizma"

Andrea Božić, mag. logoped., sveuč. spec. RI: "Rani terapijski pristup kod djece s poremećajem iz spektra autizma – što je rehabilitacijska optimala?"

Pozivamo sve zainteresirane da svojim prisustvom doprinesu obilježavanju EDL 2019 u Hrvatskoj.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog logopedskog društva: www.hld.hr

EDL2019 HLD CPLOL