Poziv na predavanje "Znanstveno utemeljeni pristupi u habilitaciji djece s rizikom za razvoj cerebralne paralize" i skupštinu AMCA-e ERF-a 31. siječnja 2019.

Poštovani i dragi kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je, uoči redovne Skupštine, pozvati Vas na predavanje koje organizira Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF-a). U četvrtak, 31. siječnja 2019. godine s početkom u 17 sati doc. dr. sc. Ana Katušić održat će predavanje na temu "Znanstveno utemeljeni pristupi u habilitaciji djece s rizikom za razvoj cerebralne paralize".

S rastućim dokazima o potencijalnim prednostima rane intervencije u okviru neuroplasticiteta, kao i s postojećim postupcima detekcije, dolazi do značajnih promjena u praksi planiranja intervencije za djecu koja pokazuju rizik za razvoj cerebralne paralize. Suvremena literatura sugerira kako je intenzivna, motivirajuća te cilju-usmjerena intervencija vrlo učinkovita te se stoga smatra standardom dobre prakse za učenje motoričkih vještina. Predavanje značajne alumne, doc. dr. sc. Ane Katušić prikazat će pristupe u kojima se primjenjuju navedene odrednice intervencije u habilitaciji djece s neuromotoričkim rizicima.

Detaljan program skupštne dostupan je u nastavku.