Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, na određeno vrijeme (najdulje 3 mjeseca), u punom radnom vremenu, objavljen je 14. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 78/2023, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila jedna (1) pristupnica, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, na određeno vrijeme (najdulje 3 mjeseca), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, zaposli pristupnica Ivana Vuk, magistra logopedije, koja u potpunosti zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.