Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za oštećenja vida (1 izvršitelj)

Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 14. srpnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 78/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile dvije (2) pristupnice.

Fakultetsko vijeće je elektronskim glasovanjem 30. kolovoza 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, izabere Matea Luburić, mag. rehab. educ.