Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste - asistent na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju (1 izvršitelj)

Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, objavljen je 26. travnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 45/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile troje (3) pristupnika.

Fakultetsko vijeće je na 9. redovitoj sjednici održanoj 12. lipnja 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izabere Svea Kučinić, mag. rehab. educ.