Obavijest o provedenom natječaju za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos na znanstveno-nastavno radno mjesto docent na Odsjeku za kriminologiju (1 izvršitelj)

Natječaj za znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta objavljen je 12. travnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 40/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Na prijedlog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku o izboru doc. dr. sc. Dijane Jerković, na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za kriminologiju Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.