Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije (1 izvršitelj)

Natječaj za suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 25. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 9/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Imenovano povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavilo osam (8) pristupnika.

Fakultetsko vijeće je na 7. redovitoj sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine prihvatilo prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se na suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabere Brigita Vilč, mag. rehab. educ.