Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj)

Natječaj za stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: logopedija, zasnovan na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 29. ožujka 2023. godine u Narodnim novinama (NN 36/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: logopedija, zasnovan na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila samo jedna (1) pristupnica.

Pregledom priložene dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u znanstvenom području: društvene znanosti, znanstvenom polju: logopedija, zasnovan na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Matea Zovko, magistra logopedije, koja zadovoljava uvjete natječaja.