Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – docent (1 izvršitelj)

Natječaj za znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Katedri za statistiku i znanstvenu metodologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 22. veljače 2023. godine u Narodnim novinama (NN 21/2023), na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Fakulteta.

Na prijedlog stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donijelo je odluku o izboru dr. sc. Svjetlane Salkičević Pišonić, znanstvene suradnice, na znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme (do povratka na rad odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Katedri za statistiku i znanstvenu metodologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.