Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za prijediplomske i diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljen je 23. siječnja 2023. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 25. siječnja 2023. godine u Narodnim novinama (NN 9/2023), i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (broj biltena: 16). Natječaj je bio otvoren do 10. veljače 2023. godine.

Imenovano Povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za prijediplomske i diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su na predmetni natječaj, pravovremeno pristigle četrdeset i dvije (42) prijave. Razmatranjem pristigle dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da je dvadeset i pet (25) pristupnika poslalo potpunu natječajnu dokumentaciju, odnosno da taj broj pristupnika udovoljava natječajnim uvjetima, te je temeljem navedenog dvadeset i pet (25) pristupnika pozvano na razgovor. Razgovoru/Razgovorima je pristupilo šesnaest (16) pristupnika.

Nakon razmotrene natječajne dokumentacije i obavljenih razgovora, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: referent u Studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Referadi za prijediplomske i diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Diana Korać jer u potpunosti udovoljava natječajnim uvjetima i ima iskustvo rada u Referadi za prijediplomske i diplomske studije i u ISVU sustavu.

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/docs/natjecaji_radna_mjesta/CV_Korac_Diana_2023.pdf)CV - Diana Korać