Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator (1 izvršitelj)

Natječaj za stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, objavljen je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 137/2022, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – edukacijski rehabilitator, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavilo četvero (4) pristupnika.

Pregledom priložene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je jedino kandidatkinja Matea Luburić završila modul Rehabilitacija osoba oštećena vida, stekla je diplomu s najvećom pohvalom i ima radno iskustvo u Centru za odgoj i obrazovanje slijepih i slabovidnih Vinko Bek, te povjerenstvo predlaže dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za oštećenja vida Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Matea Luburić, magistra edukacijske rehabilitacije, koja u najvećoj mjeri zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.