Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped (1 izvršitelj)

Natječaj za stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, objavljen je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 137/2022, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, utvrdilo je da se u natječajem propisanom roku prijavila samo jedna (1) pristupnica: Dora Knežević, magistra logopedije.

Pregledom priložene dokumentacije, Povjerenstvo je predložilo dekanu Fakulteta da se na stručno radno mjesto – stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – logoped, na određeno vrijeme (do šest mjeseci), u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, zaposli pristupnica dr. sc. Dora Knežević, magistra logopedije, koja zadovoljava uvjete natječaja.