Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: administrativni tajnik, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen je 30. kolovoza 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 31. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama (NN 100/2022) i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na predmetni natječaj pravovremeno je pristiglo dvadeset i osam (28) prijava.

Razmatranjem pristigle dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da od dvadeset i osam (28) prijavljenih pristupnika/ica, uvjetima natječaja udovoljava njih dvadeset i dvoje (22).

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, te dosadašnjeg radnog iskustva, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent, interni naziv: administrativni tajnik, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu izabrana je pristupnica Vlatka Prišć.