Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), na pola radnog vremena, objavljen je 3. svibnja 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 4. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 52/2022. i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U sklopu predmetnog natječaja pravovremeno su pristigle tri (3) prijave. Sve tri (3) prijavljene pristupnice udovoljavaju uvjetima natječaja te su pozvane na razgovor. Razgovori su održani dana 17. svibnja 2022. godine, a razgovoru su pristupile dvije (2) pristupnice.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do godinu dana), na pola radnog vremena, izabrana je pristupnica Suzana Munitić Maltar.