Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped (1 izvršitelj) objavljenog 4. svibnja 2022.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka nenazočne zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu, objavljen je 4. svibnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 52/2022, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Razmatrajući pristiglu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da sve tri (3) pristupnice zadovoljavaju obvezne uvjete natječaja, ali od triju pristupnica samo Ivana Vuk, mag.log., ispunjava prednosti navedene u natječaju, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – logoped, na određeno vrijeme (do povratka nenazočne zaposlenice na rad), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Ivana Vuk, magistra logopedije, koja u potpunosti zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.