Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (2 izvršitelja) objavljenog 9. veljače 2022.

Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, u znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je u Narodnim novinama broj 18/2022 od 9. veljače 2022. godine, u Glasu Slavonije, na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS).

  1. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, Fakultetsko vijeće na 6. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine prihvatilo je prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere mr. sc. Ivana Šimić Šantić, prof. logoped.
  2. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, Fakultetsko vijeće na 6. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine prihvatilo je prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere Ana Došen, magistra logopedije.