Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog u Nastavno-kliničkom centru ERF-a objavljenog 6. travnja 2022.

Natječaj za radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje dvije godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 6. travnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 43, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravovremeno je pristiglo pet (5) prijava na predmetni natječaj, te je temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje dvije godine), u punom radnom vremenu, izabrana pristupnica Lucija Lamešić, mag. paed. soc. koja u najvećoj mjeri zadovoljava sve tražene uvjete natječaja.