Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) u Nastavno-kliničkom centru ERF-a objavljenog 11. ožujka 2022.

Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje do 1. svibnja 2023. godine), na pola radnog vremena, objavljen je 11. ožujka 2022. godine u Narodnim novinama broj 32, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu predmetnog natječaja četiri (4) prijavljena pristupnika koji udovoljavaju uvjetima natječaja pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 24. ožujka 2022. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razgovoru su pristupili svi pozvani pristupnici. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (najdulje do 1. svibnja 2023. godine), na pola radnog vremena, izabrana je pristupnica Vlatka Prišć.