Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za poremećaje u ponašanju objavljenog 11. veljače 2022.

Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 14. veljače 2022. godine u Glasu Slavonije, 11. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS), te u Narodnim novinama broj 20 od 16. veljače 2022. godine.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, Fakultetsko vijeće na 6. redovitoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine prihvatilo je prijedlog i izvješće stručnog povjerenstva, te donijelo odluku da se u suradničko zvanje i radno mjesto asistentice u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabere Matea Belošević, magistra socijalne pedagogije.