Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent (1 izvršitelj) na Odsjeku za logopediju od 1. listopada 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti - znanstvenom polju Logopedija, na određeno vrijeme, u trajanju do šest godina, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 1. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 107, u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na službenom internetskom portalu europskog istraživačkog prostora (EURAXESS).

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti - znanstvenom polju Logopedija, na određeno vrijeme, u trajanju do šest godina, u punom radnom vremenu, na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je pristupnica Marija Jozipović, magistra logopedije.