Obavijest o provedenom natječaju i izboru izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. od 14. srpnja 2021.

Natječaj za na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti- znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo- znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, preko projekta Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost), a na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852), objavljen je 14. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 80, u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti – znanstvenom polju Psihologija, na određeno vrijeme (38 mjeseci), u punom radnom vremenu, preko projekta Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti (Hrvatska zaklada za znanost), a na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852), na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je pristupnica Hana Gačal, magistra psihologije.

Natječaj za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti- znanstvenom polju Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti ili znanstvenom polju Psihologija ili znanstvenom polju Sociologija ili znanstvenom polju Socijalne djelatnosti; ili znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo- znanstvenom polju Temeljne medicinske znanosti ili znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti ili znanstvenom polju Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852, objavljen je 14. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 80, u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Društvene znanosti – znanstvenom polju Psihologija, na određeno vrijeme (najviše 4 godine), u punom radnom vremenu, na projektu Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje P.R.O.T.E.C.T. (Hrvatska zaklada za znanost, UIP-2020-02-2852), na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izabrana je pristupnica Lucija Šutić, magistra psihologije.