Obavijest o provedenom natječaju i izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije od 14. srpnja 2021.

Natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, objavljen je 14. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 80, u Večernjem listu od 18. srpnja 2021. godine te na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja i potvrdnice Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, izabrana doc. dr. sc. Ana Katušić.

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/docs/natjecaji_radna_mjesta/CV_Katusic_Ana_2021.pdf)CV - Ana Katušić