Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog od 20. listopada 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta/Programa "Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma", na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenoga 2024. godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 20. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 113, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – psiholog u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta/Programa „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma“, na određeno vrijeme (do završetka projekta, a najduže do studenoga 2024. godine), u punom radnom vremenu, izabrana je pristupnica Ivona Mršić, magistra psihologije.

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/docs/natjecaji_radna_mjesta/CV_Mrsic_Ivona_2021.pdf)CV - Ivona Mršić