Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – logoped od 9. travnja 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u punom radnom vremenu, objavljen je 9. travnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 37 i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 12. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu predmetnog natječaja svi prijavljeni pristupnici pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 29. travnja 2021. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u punom radnom vremenu izabrana je pristupnica Ivana Vuk, mag. logoped.