Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj) od 25. rujna 2020.

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 105/2020 od 25. rujna 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na radno mjesto III. vrste – stručni referent; interni naziv: referent u studentskoj referadi, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca, izabrana je sljedeća kandidatkinja:
HANA BRATKOVIĆ.