3. konferencija Asistivna tehnologija i komunikaAACija 2018

U Zagrebu će se od 17. do 19. listopada 2018. godine održati treća po redu konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom pod nazivom Asistivna tehnologija i komunikaAACija u organizaciji Tehničkog fakulteta u Rijeci, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i E-Glas-a.

ATAAC konferencija u Zagreb dovodi vrhunske svjetske stručnjake te korisnike asistivne tehologije i potpomognute komunikacije koji vam žele prenijeti svoje znanje i iskustvo. Na ATAAC konferenciji 2017 prisustvovalo je više od 900 sudionika iz 11 zemalja, koji su imali priliku slušati 33 predavača iz 9 zemalja.

Detaljnije informacije o konferenciji dostupne su na sljedećoj poveznici: www.ataac.eu