Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2018./2019.

Natječaj je dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o postupku prijave pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dostupne su na sljedećoj poveznici: www.erf.unizg.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomske-studije